You Are Here: Home » Akcie » VÝZVA: ESCALATOR 2015

VÝZVA: ESCALATOR 2015

Escalator SK-9365Košice 2013, n.o. otvárajú výzvu na prihlásenie sa do 3. ročníka projektu ESCALATOR.

Escalator je intenzívny rozvojový a vzdelávací program zameraný na budovanie kapacít v kultúrnom a kreatívnom sektore. V rámci aktivít Košice 2013 prebieha už dva roky s hlavným cieľom pomôcť profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie. Preto budeme účastníkov programu vyberať aj s ohľadom na vplyv a dosah, ktorý majú na rozvoj kultúry vo svojom meste alebo regióne.

ESCALATOR 2015

V roku 2015 Escalator rozšíri svoju pôsobnosť na územie celého Slovenska. Vybraní účastníci zo Slovenska budú spolupracovať s tými účastníkmi z Košíc, ktorí v programe pokračovujú. Súčasťou Escalatora bude aj medzinárodné kultúrne fórum v decembri 2015 v Košiciach.

Pri výbere uchádzačov sa prihliada najmä na originalitu, kreativitu, ambície a odhodlanie. Prihlásené projekty môžu predstavovať široké spektrum aktivít v oblasti performatívneho, vizuálneho alebo interdisciplinárneho umenia a môžu byť reprezentované producentmi, kurátormi, projektovými manažérmi, umelcami alebo dizajnérmi, ktorí pracujú na Slovensku.

Účastníci programu Escalator budujú svoje kapacity pomocou identifikovania kľúčových potrieb a cieľov projektu alebo organizácie. Na základe nich dostanú „na mieru šitý“ tréning a podporu prostredníctvom školení, seminárov, koučingu, mentoringu, biznis a strategického plánovania, výskumu a vývoja, študijných pobytov alebo pilotnej realizácie.

PRE KOHO JE URČENÝ ESCALATOR 2015

Nezávislí, kultúrni a kreatívni jednotlivci, skupiny, spoločnosti, iniciatívy, organizácie, umelci alebo kultúrni manažéri, producenti a lídri organizácií so sídlom na Slovensku pracujúci v:

• Performatívnom umení
• Výtvarnom umení
• Interdisciplinárnom umení
• Dizajne
• Kultúrnom manažmente
• Event manažmente alebo produkcii

KRITÉRIÁ PRE ZARADENIE DO ESCALATOR 2015

Uchádzači musia jasne preukázať túžbu po profesionálnom rozvoji a/alebo budovaní kapacít. Výber bude skôr založený na talente, potenciáli, kvalite práce a jasnom preukázaní cieľov než na stupni vzdelania alebo profesionálnych skúseností.

• Escalator JE určený pre organizácie a lebo jednotlivcov vo veku od 18 rokov a NIE JE určený študentom.

• Uchádzajúce sa organizácie, spoločnosti alebo projekty musia existovať po dobu najmenej troch rokov. Uchádzajúce sa osoby musia mať najmenej tri roky odbornej praxe alebo skúseností s aktivitami v sektore.

• Uchádzači musia byť k dispozícii a byť schopní zúčastňovať sa všetkých častí programu Escalator v priebehu roka (uvedené v nasledujúcej tabuľke).

– Celý program je vedený v angličtine. Účastníci musia byť schopní hovoriť a rozumieť anglicky.

 

AKTIVITA MESIAC MIESTO DÁTUM POČET DNÍ
Interview marec Košice 2. – 5. 3. 2015 1 deň
Stock Takes apríl V mieste pôsobenia účastníka 13. – 24. 4. 2015 2 dni
Plánovanie rozvoja máj Práca z domu 1. – 31. 5. 2015 2 dni
1. týždeň – tréning, mentoring a action learning jún Košice 8. – 13. 6. 2015 5 dní
Študijné cesty júl až november Európa 14. 6. – 30. 11. 2015 4 dni
Prieskum a plánovanie júl až august Práca z domu 14. 6. – 30. 8. 2015 6 dní
2. týždeň – Letný vzdelávací týždeň september Monteleone Taliansko 31. 8. – 5. 9. 2015 5 dní
3. týždeň – Mentorting, Action learning a strategické plánovaniens október Košice 12. – 16. 10. 2015 5 dní
Fórum a záverečná evaluácia december Košice 1. – 4. 12. 2015 4 dni
Blogovanie každý mesiac máj až december Práca z domu N.A. 1 deň
SPOLU       35 DNÍ

Termín prilásenia je 9.2.2015

PRIHLÁSTE SA VYPLNENÍM TOHTO FORMULÁRU DO 17:00 9. 2. 2015.

Viac informácií a celé znenie podmienok si môžete prečítať TU.

Projekt je realizovaný s podporou MKSR

Comments (1)

Leave a Comment

© 2015 Creative Industry Košice

Scroll to top